Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků - Výzkum

Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků - Výzkum

Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků - Výzkum

Autoři: PAQ Research a Kalibro Projekt s.r.o.

Zdroj: webové stránky společnosti PAQ Research

Výzkum mapuje na reprezentativním vzorku žáků 1. až 9. tříd možné dopady distanční výuky na vnímané vztahy mezi žáky, jejich aspirace, pohled na školu a deklarované problémy v duševním zdraví. Hlavním cílem je ukázat dopady pandemie na vzdělávání dětí a dodat kontextová data k designu některých opatření, která se chystá na podzim 2021 realizovat či podporovat vláda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např. doučování či jiné)...

Plné znění článku a podrobná výzkumná zpráva v PDF na stránkách společnosti PAQ Research ZDE