Úroveň závislosti od internetu - prieskum

Úroveň závislosti od internetu - prieskum

Úroveň závislosti od internetu - prieskum

Autoři: Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová, Lucia Dimunová, Jana Cínová, Tatiana Šantová, Andrea Šulíčová, Silvia Cibríková, Jana Cuperová

Zdroj: Zdroj: Odborný časopis Česká a slovenská psychiatrie (č. 1/2019)

Počítače a internet sú jednou so základných čŕt modernej spoločností a  ovplyvňujú stále väčšiu časť našich životov. Keďže ide relatívne o nové a  stále sa vyvíjajúce médium, jeho používanie je zatiaľ málo ohraničené normami, čo môže viesť k neistote vzhľadom na obsah a formu jeho používania. Cieľom práce bolo zistiť úroveň závislosti od internetu u detí a dospelých vo vekovom rozmedzí od 11 do 25 rokov. Z prieskumu vyplýva, že 4,33% respondentov zažíva príležitostne alebo často problémy a následky, ktoré spôsobuje internet, a mali by sa zamyslieť nad ich dôsledkami na svoj život.

Plné znění průzkumu naleznete na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie č. 1/2019 ZDE