Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú.

Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú.

Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú.

Výzkum probíhal ve spolupráci Centra LOCIKA s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, jedná se nejen o sběr kvantitativní, ale proběhla i unikátní (první svého druhu) kvalitativní sonda mezi mladými lidmi, kteří v dětství domácí násilí zažili. 
Součástí kvalitativní sondy jsou jejich autentické příběhy, jak se s domácím násilím vyrovnávali, co potřebovali a jaké byly dopady domácího násilí na jejich další život. Tyto výstupy jsou velmi důležitou reflexí pro další nastavení služeb pro děti, které domácí násilí zažívají.

Výzkumná zpráva