wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Pražské centrum primární prevence

Rumunská 1
Praha 2
120 00

Telefon: 222 074 126, 604 724 628

Web: www.prevence-praha.cz

 

Leták PCPP ke stažení

LETÁK IN ENGLISH

Information about PCPP in English (Slideshow - International meeting “BUILD FUTURE, STOP BULLYING”, Prague, 12.-14.9. 2016)

 


Tým Pražského centra primární prevence:

Mgr. Jan Žufníček

Etoped, adiktolog, absolvent pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii – SUR. Více než osm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a s jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. V současné době se věnuje především metodické činnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřuje se hlavně na oblast bezpečného klimatu ve školním prostředí, práci se skupinou, prevenci šikanování a závislostí. Vedoucí Pražského centra primární prevence.

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Jana Gricová (roz. Hanusová)

V Pražském centru primární prevence (PCPP) pracuje od roku 2010, jako psycholožka a manažerka projektů podpory duševního zdraví a prevence. Spolupracuje také s neziskovým sektorem ( E-clinic, z.ú., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) na vývoji služeb pro klienty s duševním onemocněním (ADHD v dospělosti, poruchy příjmu potravy). Spoluvytvářela pilotní projekt Nepozorní pro dospělé s ADHD, který sestával z podpůrného programu pro klienty, kognitivních treninků a metodických materiálů, na jejichž tvorbě se podílelo PCPP. Je manažerkou projektu Healthy and Free zaměřeného na internetovou prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Touto tématikou se zabývá i výzkumně ve spolupráci s 1. LF UK (phd studium, publikace např. Online Prevention and Early Intervention in the Field of Psychiatry Using Gamification in Internet Interventions: Practical Experience with a Program Targeting Eating Disorders in Czech RepublicPoruchy příjmu potravy-Příručka pro pomáhající profese). Má zkušenosti s výzkumem trhu, analýzami a evaluacemi, vývojem webových stránek a metodických materiálů.

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Pavel Dosoudil

Pracoval jako vedoucí Střediska výchovné péče. Podílel se jako lektor a konzultant v projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech. Jako hlavní metodik pro SVP spolupracoval v projektu RAMPS VIPIII. Absolvoval sebezkušenostní výcvik a supervizní výcvik, výcvik ve školské mediaci. Je členem Evropské asociace supervize a koučingu. Dlouhodobě pracuje se skupinami dětí, mládeže i dospělých.

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Bc. Roman Petrenko
Sociolog. Osm let působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde měl na starost oblast primární prevence rizikového chování. Věnoval se např. evaluaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, vzdělávání v prevenci či vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Řadu let se podílí na výzkumech v oblasti primární prevence a ústavní výchovy a metodické a vzdělávací činnosti. Působí rovněž jako lektor primární prevence. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi čerpá mj. jako aktivní otec neposedných ratolestí.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PhDr. David Čáp, PhD.
Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog - CZGPTI, Brno). Téměř sedm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problematickým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní se věnuje především podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství, přednáší také na katedře psychologie na FF UK v Praze.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jana Marečková

Od roku 2001 pracuje v organizacích zaměřených na prevenci, léčbu a resocializaci závislých. Na pozici zástupkyně vedoucí Drogového informačního centra SANANIM se zabývala administrací a obsahovou náplní webových stránek a internetovým poradenstvím. Jako sociální manager Právní poradny A.N.O., která se specializuje na právní pomoc v souvislosti s návykovými látkami, má zkušenost s problematikou sociální exkluze a právními aspekty závislostí.

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript