Home Odkazy Rasismus a xenofobie
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Člověk v tísni
Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
2   Link   Multikulturní centrum Praha
Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.
3   Link   Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi.
4   Link   Centrum pro integraci cizinců
Poradenství, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání.
5   Link   Slovo 21, z.s.
Boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, podpora vzdělávání Romů, integrace cizinců.
6   Link   Inkluzivní škola
Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu.
7   Link   La Ngonpo-Globální rozvojové vzdělávání pro školy
La Ngonpo je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12–16letých žáků a studentů. Projekt Multikulturního centra Praha.
8   Link   DOX-Vzdělávací programy
Materiál pro pedagogy k diskuzi na téma společenských stereotypů.
9   Link   Projekt "Školy pro lidská práva"
Webové stránky www.lidskaprava.cz jsou součástí vzdělávacího projektu Amnesty International zaměřeného na lidská práva s názvem Školy pro lidská práva.
10   Link   LIDÉ V POHYBU
Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.