Home Odkazy Závislosti
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Drogy-info
Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.
2   Link   Dětské a dorostové detoxikační centrum-Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity).
3   Link   Drogová poradna online
Online poradnu provozuje SANANIM z.ú., organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.
4   Link   Klinika adiktologie
Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.
5   Link   Prev-Centrum Praha
Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.
6   Link   Mapa pomoci - NMS
Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)
7   Link   MUDr. Karel Nešpor
Stránky primáře MUDr. Karla Nešpora, předního odborníka na problematiku závislostního chování. Na stránkách jsou volně ke stažení vybrané publikace a svépomocné materiály.
8   Link   EMCDDA - prevence
Rubrika věnovaná prevenci na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). (Anglicky)
9   Link   alkoholpodkontrolou.cz
Stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.
10   Link   koncimshulenim.cz
Webová služba Končím s hulením je projektem SANANIM, z.ú., realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“.
Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.
11   Link   Gambling ambulance SANANIM
Ambulantní terapeutický program určený pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.
Cílem tohoto programu je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu hráče.
12   Link   NUDZ - konzumace alkoholu
Stránky Národního ústavu duševního zdraví s webovou aplikací zaměřenou na rizikovou konzumaci alkoholu. Na stránkách si můžete otestovat Vaši konzumaci alkoholu, ověřit si, jak jste na tom v porovnání s vrstevníky a zjistit, jaké zdravotní dopady může riziková konzumace alkoholu mít na Vaše zdraví.
13   Link   Hazardní hraní - NMS
Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.
14   Link   Online adiktologická poradna - Klinika adiktologie
Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.
15   Link   Národní stránky pro podporu odvykání kouření
Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na závislost na nikotinu. Informace o rizicích kouření, rady a tipy jak přestat kouřit, kontakty na poradenské a léčebné programy.
16   Link   Alkohol škodí
Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na problematiku konzumace alkoholu. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.