Home Odkazy Publikace online
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Seznam publikací k primární prevenci rizikového chování, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma.

Počet zobrazených 
1   Link   Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň
UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá
2   Link   Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování
UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel
3   Link   Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů
UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv
4   Link   Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů
UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel
5   Link   Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš
6   Link   Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů
UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš
7   Link   Agresivita u českých adolescentů
UPOL; Martin Dolejš a kol.
8   Link   Prevence rizikového chování ve školství
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.
9   Link   Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.
10   Link   Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.
11   Link   Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová
12   Link   Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy
Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.
13   Link   Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky
Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)
14   Link   Primární prevence rizikového chování ve školství
Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)
15   Link   Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování
Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.
16   Link   Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství
Univerzita Karlova v Praze; Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.
17   Link   Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. a kol.
18   Link   Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V.
19   Link   Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. (Ed.)
20   Link   Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí
NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>
Strana 1 z 4