Home Odkazy Rizikové chování a filmová tvorba
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Poznámka k využití filmů v primární prevenci:

Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

Mgr. Jan Žufníček, CSSP-PCPP

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

Počet zobrazených 
1   Link   Oddělené světy
Dánsko, 2008; problematika sekt
2   Link   Zkažená mládež
Estonsko, 2007; problematika šikany
3   Link   Mezi zdmi
Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě
4   Link   Jako hvězdy na Zemi
Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD
5   Link   Requiem za sen
USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách
6   Link   Odpojit
USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí
7   Link   Láska je láska
Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti
8   Link   Náš vůdce
Německo, 2008; školní experiment, který se vymkl kontrole
9   Link   The Stanford Prison Experiment
USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech