Home Odkazy Rizikové chování a filmová tvorba
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Poznámka k využití filmů v primární prevenci:

Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

Mgr. Jan Žufníček, PCPP

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

Počet zobrazených 
1   Link   Oddělené světy
Dánsko, 2008; problematika sekt
2   Link   Zkažená mládež
Estonsko, 2007; problematika šikany
3   Link   Mezi zdmi
Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě
4   Link   Taare Zameen Par
Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD
5   Link   Requiem za sen
USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách
6   Link   Disconnect
USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí
7   Link   Láska je láska
Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti
8   Link   Náš vůdce
Německo, 2008; školní experiment, který se vymknul kontrole
9   Link   The Stanford Prison Experiment
USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech