Home Odkazy Prevence úrazů
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Dětství bez úrazu
Cílem projektu je snížení počtu a závažnosti úrazů dětí a mladistvých. Informace pro rodiče, jak předcházet úrazům. Informace pro školy, např. metodické materiály, odborné semináře. Na stránkách naleznete také online poradnu.
2   Link   www.izdravi.info
Nové možnosti získání i sdílení informací a zkušeností v oblasti výchovy dětí a mládeže ke zdraví.
Na www.izdravi.info najdete informační a metodický portál, který mimo uvedené informace a novinky z dané oblasti nabízí:
- přehled institucí vyvíjejících aktivity v oblasti ochrany a podpory zdraví, pohybových aktivit, prevence rizikového chování, kriminality a dalších oblastech
- kalendář vzdělávacích akcí věnujících se dané problematice,
- metodicko–didaktickou pomoc pedagogům
- vzdělávací dokumenty spolu s odbornou diskusí k nim apod.
Na tomto portálu můžete prezentovat i svoji organizaci a své aktivity.
Provozovatelem portálu je SPOLEČNOST PRO PODPORU ZDRAVÍ 21. STOLETÍ, která je současně organizační jednotkou sdružení PREVALIS.
3   Link   Státní zdravotní ústav
Sekce "Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících ČR" na stránkách Státního zdravotního ústavu.
4   Link   Ministerstvo zdravotnictví ČR
Sekce Prevence dětských úrazů na stránkách MZČR včetně Národního akčního plánu prevence dětských úrazů.
5   Link   Preventivní buňka Centra dětské traumatologie
Preventivní buňka Centra dětské traumatologie na stránkách www.detibezurazu.cz poskytuje podrobné informace o dětských úrazech, jejich prevenci a první pomoci vč. instruktážních videí a brožur.
6   Link   Projekt Výchova ke zdraví
Sekce Prevence úrazů na stránkách projektu Výchova ke zdraví obsahuje mj. edukační materiály, metodiky, příklady dobré praxe, statistické výstupy a řadu dalších informací.