Knihovna - Religionistika, spiritualita - Mechanismus sekt
Category: Religionistika, spiritualita
ISBN: 9788071847748
Year: 2000

Přední francouzský psychiatr J.M.Abgrall ve své knize zkoumá fenomén sekt nikoli z pohledu jejich teologického zakotvení, ale z psychiatrického hlediska. Klade si za cíl přiblížit psychodynamiku sekt a analyzovat sektářskou psychopatologii. V konečném důsledku mu jde o to vysvětlit mechanismus manipulace, které se sekty dopouštějí vůči svým stoupencům. Publikace je tak i vhodným průvodcem pro všechny kteří se ať ve svém soukromém životě či v práci střetávají s praktickým působením různých sekt. Klade si za cíl přiblížit psychodynamiku sekt a analyzovat sektářskou psychopatologii. V konečném důsledku mu jde o to vysvětlit mechanismus manipulace, které se sekty dopouštějí vůči svým stoupencům. Publikace je tak i vhodným průvodcem pro všechny kteří se ať ve svém soukromém životě či v práci střetávají s praktickým působením různých sekt.

Více informací na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Knižní tip

Jak selhat jako terapeut

Jak selhat jako terapeut

by John V. Flowers, Bernard Schwartz