Knihovna - Rasismus, xenofobie, extremismus - Pedagogika, andragogika a multikulturalita
Category: Rasismus, xenofobie, extremismus
ISBN: 9788086798073
Year: 2012

Autor doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., se ve své monografii Pedagogika, andragogika a multikulturalita zabývá vědecky zdůvodněným rozlišením multikulturality, interkulturality a plurality. Originální je pohled na vztah pedagogiky, andragogiky a multikulturality. Vědecko-pedagogický charakter je doplněn autorovými fotografiemi, které mají vysokou výpovědní uměleckou hodnotu a zobrazují kulturní souvislosti života Romů. Výzkumná stránka publikace je zastoupena analýzou textů studentů, vyvolaných hrami italského specialisty Duccia Demetria, jejich názorů a emocionálního přístupu k sociální etice a její praktické realizaci v pomáhajících profesích.

Více informací na stránkách alescenek.cz

Knižní tip

Svítící děti

Svítící děti

by Nicholas Kardaras