Knihovna - Rasismus, xenofobie, extremismus - Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum
Category: Rasismus, xenofobie, extremismus
ISBN: 8085866722
Year: 2001

Publikace určená především odborníkům z oblasti společenských věd a pedagogiky se řadí mezi první knihy u nás, které systematicky tuto problematiku zpracovávají. Předmět multikulturní výchovy je v ní pojat komplexně a interdisciplinárně, tj. dokládá, že tento problém se nedotýká pouze edukační činnosti zaměřené na výchovu k poznávání jiných národů či etnik, ale zabývá se jí rovněž oblast vědecké teorie a výzkumu. Transdisciplinární pohled zase objasňuje problematiku s využitím teorií řady vědeckých disciplín, které k této oblasti přispívají - od kulturní antropologie, pedagogiky, etnologie až po teorii komunikace, interkulturní psychologii aj. Kromě teoretického zázemí multikulturní výchovy přináší kniha informace o informačních zdrojích a institucích, angažujících se v této oblasti, dále o praktických aktivitách v zemích západní Evropy a USA, podmínkách multikulturní výchovy v ČR a v neposlední řadě o empirických výzkumech zakládající realizaci tohoto druhu výchovy. Ačkoli je publikace určena především odborné veřejnosti, její srozumitelnost a široký záběr ji předurčuje nejen všem studentům humanitních věd, ale i všem čtenářům, jejichž činnost nebo zájmy se dotýkají problémů interetnického a interkulturního soužití.

Více informací na stránkách databazeknih.cz

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker