Knihovna - Rasismus, xenofobie, extremismus - Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele
Category: Rasismus, xenofobie, extremismus
ISBN: 9788073875022
Year: 2012

Problémy soužití lidí z různých etnických, rasových a kulturních skupin jsou dnes zvlášť naléhavé. Proto se stávají i součástí školního vzdělávání v podobě multikulturní výchovy. Tato příručka vychází z požadavků, které na učitele a žáky klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v němž je multikulturní výchova zařazena jako tzv. průřezové téma. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, pracovníkům ve školství i zájemcům z širší veřejnosti. Text je doprovázen ilustračními rámci, v nichž jsou uváděny praktické příklady a výsledky zajímavých výzkumů, a didaktickými aplikacemi.

Více na Knihy.abz.cz

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker