Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Vztahy v dospívání
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788087474464
Year: 2012

Publikace Vztahy v dospívání shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících, kterým nebylo dosud věnováno v tuzemské odborné literatuře mnoho pozornosti. Studie v ní prezentované mají přehledový charakter a autoři do většiny z nich zasazují také výsledky vlastních relevantních výzkumů. Autorský tým je z převážné většiny tvořen pracovníky Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají vztahy adolescentů v nejrůznějších souvislostech v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT 0021622406 „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“.

„Monografie Vztahy v dospívání je unikátní v tom smyslu, že detailně a přehledně shrnuje mnohé aspekty vývoje vztahů dospívajících, jimž nebylo dosud věnováno v naší odborné literatuře mnoho pozornosti. Řada tradičních názorů je zde revidována a aktualizována – publikace reflektuje změny společensko-historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání. Bez nadsázky lze uvést, že předkládaná monografie nemá vzhledem ke své komplexnosti v současné české psychologické literatuře konkurenci.“

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Více informací na stránkách Knihy.abz.cz

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová