Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Výskyt rizikového chování (VRCHA) - záznamové archy
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 00102200720
Year: 2015

Záznamové archy k metodě VRCHA obsahují 500 listů (1000 stran). Jeden list = dvoustránkový dotazník, který po vyplnění může sloužit jako podklad pro plánování primárně preventivních programů určených pro adolescenty. Kromě toho lze získat informace o faktorech, které metoda měří, a to do jaké míry je adolescent rizikový v oblasti abúzu, delikvence či šikany (oběť). Na základě vytvořených populačních norem lze říci, zda se adolescent svými rizikovými aktivitami podobá běžnému vrstevníkovi nebo jej například převyšuje.

Více informací na stránkách vydavatelství UPOL

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová