Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788026203773
Year: 2013

Kniha přináší pedagogům základní informace, metodické postupy a jednotlivé listy cvičení, které mohou využít při výuce. Cílem je naučit dítě uvědomovat si a pojmenovat vlastní pocity i myšlenky a jejich spojitost s určitým jednáním u sebe i u druhých. Rozvíjí schopnost dítěte zvládnout změny, které s sebou nese život, stresující situace i reakce s tím spojené, tj. úzkost, strach, obavy, apod. Při individuálních i skupinových cvičeních děti pracují s představami a pocity, využívají reminiscenční techniky, učí se, jak přijímat nové a neznámé. Slovní cvičení jsou kombinována s výtvarným vyjádřením.
Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Krizové situace ve škole

Krizové situace ve škole

by Miroslava Kovaříková