Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Rozbouřený mozek
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788075530400
Year: 2016

Puberta dává často zabrat dospívajícím dětem i jejich rodičům. Daniel J. Siegel, zakladatel oboru interpersonální neurobiologie, přichází ve své další knize s  novým pohledem na  toto „nesnesitelné“ období, v  němž nejednou dochází k  vzájemným nedorozuměním. Nepovažuje dospívání za problém, který je potřeba vyřešit, ani za náročnou vývojovou fázi, kterou je nutné přetrpět. Vysvětluje, že dospívání je obdobím nesmírné kreativity a  mnoha možností. Na  základě nejnovějších poznatků o mozku a jeho vývoji nabízí rodičům i „puberťákům“ účinné nástroje pro rozvoj osobnosti a  individuálních schopností, pro celkové zklidnění a soustředění a také pro lepší pochopení sebe samých i svého okolí. Tento návod, jak zachovat dobré vztahy mezi rodiči a dětmi a žít i nadále spokojeným životem, nepochybně využije každá rodina.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová