Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Jsem holka? Jsem kluk?
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788020462664
Year: 2024

V první části knihy, zpracované z pohledu psychiatričky a psychoterapeutky, se seznámíme s pojmy týkajícími se obecné identity, v dalších částech je pak zpracována gender identita, dysforie a její koncepty, její výskyt v dětství a v adolescenci, vztahy s vrstevníky a rodiči, příprava na povolání transgenderů, socioekonomický status a v neposlední řadě také vlivy moderních technologií, jakou jsou sociální sítě.
Ve druhé části knihy, zpracované z pohledu sexuologického, se autor obšírněji věnuje problematice genderové identity. Popisuje nejrůznější možné důvody jejího vzniku, historický pohled na transsexualitu, psychosexuální vývoj, genové, chromozomální a hormonální vlivy. Dále uvádí postupy při diagnostice, léčbě, ale také přístupy k těmto pacientům. Nabízí nejnovější informace postupů v zahraničí, především v USA, následně se věnuje komplikacím případně komorbiditám poruch genderové identity, jako jsou úzkostné poruchy, depresivní symptomy a také možné stigmatizace u transgenderů. Součástí druhé části knihy jsou také možné chirurgické postupy a také legislativně-právní postupy v ČR a vybrané příklady z praxe.

Více informací na stránkách Albatros Media (vydalo nakladatelství Mladá fronta).

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová