Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Vývojová neuropsychologie (Vágnerová, M.)
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788074965203
Year: 2023

Odborná kniha od renomované profesorky Marie Vágnerové pojednává o propojení vývoje mozku s psychickými funkcemi, o jejich obvyklém průběhu, ale i o poruchách, jako je ADHD a jiné.Tyto informace jsou důležité pro adekvátní výchovu.
Vývojová neuropsychologie je zaměřena na propojení vývoje mozku s různými psychickými funkcemi. Přináší informace o vývoji mozku od raného věku do adolescence, který závisí na zrání i na stimulaci. Text neobsahuje jenom informace o obvyklém průběhu vývoje, ale i o neurovývojových poruchách, jako jsou porucha autistického spektra, ADHD, poruchy jazyka a řeči i rozumových schopností, a o příčinách jejich vzniku, které často ovlivňuje již průběh prenatální fáze. Informace o propojení mozku a psychiky, včetně možných odchylek, jsou důležité pro porozumění průběhu standardního i nestandardního vývoje a pro adekvátní výchovu a výuku, jež ho musejí respektovat, pokud chtějí dosáhnout žádoucích výsledků.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová