Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788088163893
Year: 2018

Publikace se snaží rozšířit povědomí o závažnosti obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a přestavuje možnosti terapie a její specifika, jedná-li se o dětského či dospívajícího klienta. Psychické potíže dítěte nebo dospívajícího mohou být důsledkem nestability a problémů v rodině. Neřešené problémy se někdy stávají spouštěčem OCD. Tato duševní porucha je nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu velmi zatěžující. Ve své rozvinuté formě má OCD za následek nejen omezení volného času, zpřetrhání společenských vazeb, ale i snížení školního výkonu či ztrátu zaměstnání. Může se objevit depresivní ladění a téměř vždy snížené sebevědomí.

Více informací na stránkách nakladatelství Pasparta

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová