Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Raný psychický vývoj dítěte
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788024644790
Year: 2019

3. vydání knihy Lenky Šulové se věnuje ranému vývoji dítěte, s důrazem na raný kontakt a základní vztahy s rodiči. Autorka se postupně věnuje vývoji dítěte od prenatálního období do předškolního období, vývoji dětské řeči a dětské motoriky, sociálnímu vývoji dítěte v rodině, významu rodiny pro zařazení dítěte do lidské společnosti a dysfunkcím rané interakce. V samostatné kapitole je podán historický přehled výzkumu vývoje rané interakce a vztahu rodičů s dítětem. Autorka tak komplexně uvádí do problematiky časného vývoje dítěte. Kniha je vysoce užitečný učební text z oblasti vývojové psychologie.

Více informací na stránkách Nakladatelsví Karolinum

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová