Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Vývoj pozornosti
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788074964411
Year: 2020

Kniha pojednává o pozornosti a exekutivních funkcích, o nichž někteří čtenáři nemusejí mnoho vědět. Jsou to funkce, které umožňují regulovat a řídit různé psychické projevy. Každý rodič i učitel ví, že když se dítě nesoustředí, mnoho se nenaučí a v úkolu udělá zbytečné chyby. Exekutivní funkce umožňují, aby k tomu nedocházelo. Slouží k potlačení nežádoucího zaměření, nebo naopak k přepnutí pozornosti na to, co je důležité. Aby bylo možné tyto funkce rozvíjet, je třeba vědět, co můžeme od dětí různého věku požadovat, a vycházet z toho, co zvládnou. Pro vývoj pozornosti a exekutivních funkcí je důležité zrání mozku, na němž tyto schopnosti závisejí. Jeho narušení vede k tomu, že dochází k problémům trvalejšího rázu, například ADHD. Proto je užitečné vědět, jakým způsobem a v jakém období se rozvíjejí oblasti mozku, které jsou pro řízení a regulaci psychických funkcí důležité. Pokud by někomu připadala tato část textu zbytečná, může první kapitolu přeskočit a začít až s pojednáním o pozornosti.

Informace o způsobu, jakým se jednotlivé funkce hodnotí, mohou sloužit i jako inspirace pro volbu cvičení, jež napomáhají rozvoji sledovaných funkcí. Lze je najít v různých sešitech pro předškoláky věnovaných přípravě do školy a v běžných časopisech určených pro mladší děti. Přestože vypadají jako zábava, mohou se děti jejich prostřednictvím leccos naučit. K těmto účelům mohou sloužit i dětské počítačové hry, na které se děti musejí soustředit.

U starších dětí je důležité rozhodování a plánování, které neovlivňuje jen jejich školní práci, ale také běžný život. Je třeba si organizovat přípravu do školy, volný čas a kontakty s vrstevníky. Důležité je sebeovládání, především regulace emocí a schopnost odložit vlastní uspokojení, jež ovlivňuje, jak bude takový jedinec přijímán ostatními lidmi, především vrstevníky, ale i dospělými. Rovněž lze tyto schopnosti rozvíjet a učit děti, jak mohou nepříjemné emoce zvládat. Pro čtenáře může být zajímavé vysvětlení, proč se v dospívání zvyšuje riziko nepromyšleného jednání bez ohledu na jeho možné důsledky. Důvodem je rychlejší zrání oblastí mozku, které zajišťují emoční odezvu, a pomalejší dozrávání těch, jež slouží k jejich regulaci. Lepší porozumění všem uvedeným procesům může přispět k účelnějšímu přístupu k dětem a k eliminaci pocitu rodičů či učitelů, že problémy, které mají, vznikly něčí vinou.

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., autorka

Recenze Mgr. et Mgr. Lenky Novákové  na stránkách odborného časopisu Paidagogos 1/2021

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová