Knihovna - Šikana, kyberbezpečnost - Bolest šikanování
Category: Šikana, kyberbezpečnost
ISBN: 807178513X
Year: 2005

Odborná publikace, která je určena především učitelům a vychovatelům (i jako výborná metodická příručka), se zabývá srozumitelně, velmi popdrobně a fundovaně problematikou šikanování na našich školách. Kniha je rozdělena do tří částí. První část charakterizuje šikanování, jeho mechanismy a příčiny i úskalí při jeho odhalování a vyšetřování. Druhá část ukazuje hlubší souvislosti ve světě šikany; zabývá se také osobností agresorů i obětí. Třetí, nejobsáhlejší část obsahuje konkrétní metody a postupy prevence, diagnostiky a nápravy šikanování a nabízí praktické návody řešení různých případů a situací. Práce je doplněna popisy konkrétních případů šikanování z autorovy odborné praxe.

Více informací na stránkách Kosmas

Knižní tip

Gestalt terapie

Gestalt terapie

by Frederick Perls