Knihovna - Šikana, kyberbezpečnost - Proměny šikany ve světě nových médií
Category: Šikana, kyberbezpečnost
ISBN: 9788073688585
Year: 2010

Práce je věnována tématu kyberšikany. Teoretická východiska předkládají souhrn základních pojmů charakterizující svět médií jako jednu z podmínek pro vznik nové formy šikany kyberšikany. Dále jsou definovány pojmy související s agresí, agresivitou a tradiční šikanou. Zabýváme se charakteristikou kyberšikany, protagonisty kyberšikany, způsoby, prostředky a formami kyberšikany. V práci jsou popsány i výzkumné studie kyberšikany v České republice a v zahraničí. Následuje popis vlastního výzkumu na Ostravské univerzitě v Ostravě, jež proběhl za pomoci Ostravského dotazníku ke kybernetické šikaně u 1030 respondentů. Závěrečná část práce představuje analýzu výsledků a shrnutí získaných dat.

Více na stránkách ABZ knihy

Knižní tip

Gestalt terapie

Gestalt terapie

by Frederick Perls