Knihovna - ADHD - Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
Category: ADHD
ISBN: 8021036273
Year: 2005

Publikace se zabývá problematikou poruch pozornosti a hyperaktivity a předkládá zájemcům psychomotorické hry, které jsou vhodné pro práci s těmito dětmi. Hry z oblasti pohybových aktivit jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti a na relaxační a uvolňovací techniky s netradičními materiály a s netradičními přístupy. Doporučujeme ji zejména speciálním pedagogům, psychologům, psychoterapeutům, ale i pedagogickým pracovníkům.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy univerzity

Knižní tip

Trauma-informovaný přístup

Trauma-informovaný přístup

by Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí