Knihovna - ADHD - Diagnostika a terapie ADHD
Category: ADHD
ISBN: 9788027103874
Year: 2018

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.

Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:

• rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti

• genderové odlišnosti

• ADHD a jednotlivé návykové látky

• ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)

• ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění

• diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie

• léčba v terapeutické komunitě

Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Trauma-informovaný přístup

Trauma-informovaný přístup

by Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí