Knihovna - Sociální práce - Mládež a delikvence
Category: Sociální práce
ISBN: 9788073678258
Year: 2011

Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Nesmělost

Nesmělost

by Philip Zimbardo