Knihovna - Sociologie - Sociologie výchovy a školy
Category: Sociologie
ISBN: 9788026200420
Year: 2011

Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? Tyto a další zajímavé otázky si klade obor u nás tradičně zvaný sociologie výchovy. Výklad základních myšlenek oboru je doložen řadou konkrétních údajů z výzkumů českého školství a české společnosti.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Svítící děti

Svítící děti

by Nicholas Kardaras