Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Podpora pozitivního chování
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788026220794
Year: 2023

Kniha Tonyho Osgooda, britského odborníka na problematiku podpory lidí s intelektovým postižením a chováním náročným na péči, je založena na přístupu podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support, angl. zkratka PBS). Podpora pozitivního chování je komplexní soubor strategií zaměřený na člověka a jeho důstojnost, zdůrazňuje také nutnost zachovat jeho individualitu. Usiluje o zlepšování kvality života a předchází krizovým situacím, a snižuje tak výskyt náročného chování u dětí a dospělých s hlubším intelektovým nebo vývojovým postižením, včetně autismu.
Náročné chování je určitou formou komunikace, která nemůže probíhat standardním způsobem. Osgood nabízí řadu strategií a praktických návodů, jak porozumět projevům a příčinám tohoto chování a jak umožnit lidem s intelektovým postižením či autismem žít důstojný a naplněný život.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip