Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Jak selhat jako terapeut
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788026219842
Year: 2022

Kniha představuje 50 nejběžnějších, výzkumem podložených chyb, kterých se psychoterapeuti ve své praxi dopouštějí.
Nespokojenost s terapeutem je častým důvodem pro předčasné ukončení terapie. Navíc většina terapeutů nemá představu, proč jejich klienti odešli. Dobrou zprávou ale je, že dnes již existuje řada prozkoumaných strategií, které míru předčasného ukončení terapie snižují.
Mezi nejčastější chyby patří: neznat vlastní limity, ignorovat vědu, poškozovat terapeutický vztah, nepečovat o hranice, dopouštět se špatného časování, nepředcházet vlastnímu vyhoření a mnoho dalších. Kromě jejich popisu autoři zároveň nabízejí k úvaze, jak se jich vyvarovat. Jde o užitečný text především pro psychoterapeuty v praxi a studenty v terapeutickém výcviku, knihu ale využijí také psychologové a pracovníci v pomáhajících profesí.

Recenze Prof. PhDr. Aleny Plhákové, CSc. v odborném časopisu E-psychologie číslo 4, ročník 16, 2022.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip