Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788026218487
Year: 2021

Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami, mají stejnou účinnost, každý z obou přístupů k terapeutické práci má však své zásady a je vhodný pro jiný typ klientů. Každý z přístupů může mít také vliv na jiné proměnné a většinou má odlišné výsledky. Irvin D. Yalom, mezinárodně uznávaný dynamicky orientovaný psychoterapeut a psychiatr s dlouholetou praxí a zároveň světoznámý spisovatel, v této knize spojuje obojí. Velmi podrobně popisuje způsoby práce se skupinou i úskalí, která taková práce má, její omezení i účinné faktory. Vychází nejen ze svých dlouholetých zkušeností a zkušeností svých kolegů, ale také z výzkumů. Teoretická pojednání často prokládá kazuistikami, které činí text čtivějším, a problém vysvětluje na konkrétních případech z praxe. Teorie a praxe skupinové psychoterapie je základní učebnicí a příručkou pro všechny terapeuty a poradce pracující se skupinou, bez ohledu na to, jaký terapeutický směr zastávají.

Recenze Tadeáše Samuela Zborníka (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) v odborném časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 1/2022 ZDE

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip