Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie a praxe

Odborná monografie přináší teoretické a praktické poznání v oblasti maladaptivních schémat v psychoterapii. Vychází z aktuálního poznání v oblasti teorie schémat, jejich typů, vztahových vazeb, traumatických zkušeností a dalších vztažných oblastí. Dále se zaměřuje na možnosti a oblasti terapeutické práce s maladaptivními schématy v rovině kognitivní, behaviorální a fyziologické.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy univerzity

Knižní tip