Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Jak porozumět aplikované behaviorální analýze
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788088290483
Year: 2020

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je založena na předpokladu, že chování jedince lze ovlivnit změnami v prostředí a důsledky daného chování. Postupy dané touto analýzou lze využít například pro rozvoj komunikace, učení se novým dovednostem, podpoře sociální interakce či sebeobsluhy nebo eliminaci nežádoucího chování. Tato publikace je průvodcem základy ABA. Srozumitelně vysvětluje základní terminologii, hlavní principy a běžně používané postupy. Autor vysvětluje principy učení a procesy, které tvoří základ programů ABA. Popisuje, jak lze techniky aplikovat v praxi a představuje hodnoticí a intervenční techniky, které se běžně používají u dětí, jež mají autismus či jiné speciální potřeby.

Více informací na stránkách nakladatelství Pasparta

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker