Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Terapie ve speciální pedagogice
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788024741727
Year: 2014

Podstatnou část knihy tvoří popis konkrétních terapií využitelných ve sféře působnosti speciální pedagogiky, tedy expresivních terapií:
* arteterapie,
* dramaterapie,
* teatroterapie,
* biblioterapie a poetoterapie,
* muzikoterapie,
* taneční terapie a terapeutický tanec.
Autoři se dále věnují:
* rehabilitaci,
* fyzioterapii,
* ergoterapii.
Publikace vycházející již ve druhém, přepracovaném vydání je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů. Využít ji může rovněž široký okruh odborníků z praxe věnujících se znevýhodněným osobám.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Trauma u dětí

Trauma u dětí

by Leona Jochmannová