Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Dětská psychoterapie a poradenství
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISSN: 978807367
Year: 2008

Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi. Terapeut či poradce v knize najde popis dovedností specifických pro práci s dětmi, seznámí se s integrativním modelem dětské psychoterapie a poradenství, získá řadu podnětů jak využívat při práci různé druhy pomůcek, technik a aktivit. Knihu doplňuje 30 praktických pracovních listů, které lze využít při práci se specifickými tématy, jako je např. sebevědomí nebo zvládání emocí. Dětskou psychoterapii a poradenství uvítají psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, pracovníci poraden, ale také sociální pracovníci a učitelé.
 
Více informací na stránkách kosmas.cz

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker