Knihovna - Krizová intervence a psychoterapie - Dětská psychoterapie
Category: Krizová intervence a psychoterapie
ISBN: 9788073677107
Year: 2010

Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny.

Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.).

Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i vývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Aktivity pro starší děti s PAS

Aktivity pro starší děti s PAS

by Irene McHenry, Carol Moog