Knihovna - Psychologie - Úvod do psychologie
Category: Psychologie
ISBN: 9788024746753
Year: 2018

Vyhledávaná publikace s didaktickou pečlivostí charakterizuje stěžejní psychologické pojmy a zároveň čtenáře seznamuje s historií i aktuálním směřováním oboru.
Důraz je kladen na vyčlenění základních psychologických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, v druhých lidech i v sobě samém orientuje a zvládá nároky smysluplného života.
Klíčové kapitoly jsou věnovány tématu osobnosti – její skladbě a vývojovým fázím. Nastíněny jsou také základy sociální a vývojové psychologie.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Trauma u dětí

Trauma u dětí

by Leona Jochmannová