Knihovna - Psychologie - Psychologie rodiny
Category: Psychologie
ISBN: 9788026202172
Year: 2012

Porozumět situaci rodiny a dokázat diagnostikovat její problém je předpokladem veškeré pomoci rodinám v rámci sociální práce, psychoterapeutické intervence apod. Kniha představuje základní poznatky z relativně nedávno vzniklého oboru, jakým psychologie rodiny je, s důrazem na výzkumné a diagnostické přístupy při zkoumání rodin, hlavní teoretické modely a specifika některých typů rodin (např. rodiny neúplné, nevlastní, bezdětné, odkládající narození dítěte, homosexuální).
Druhé vydání knihy je aktualizováno a doplněno o kapitolu Rodinná resilience.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Trauma u dětí

Trauma u dětí

by Leona Jochmannová