Knihovna - Sexuálně rizikové chování - Děti a jejich sexualita
Category: Sexuálně rizikové chování
ISBN: 9788026402909
Year: 2014

Dětská sexualita je v naší společnosti stále velmi citlivé i tabuizované téma. Často tedy dochází k tomu, že dospělí neví, jak s dětmi o sexualitě hovořit a jak jim pomoci při řešení jejich intimních problémů. Cílem této publikace je předat čtenářům z řad rodičů, pedagogů, vychovatelů a sociálních pracovníků nejen potřebné informace, ale seznámit je také s modelovými příklady z praxe a přinést inspiraci pro další výchovné či vzdělávací působení.

Autoři, z nichž většina pracuje, či pracovala ve Sdružení Linka bezpečí, v knize popisují zásady komunikace s dětmi a dospívajícími o sexualitě, věnují se problematice homosexuální orientace a coming outu, sexuální problematice mladých lidí se zdravotním postižením a na modelových příkladech uvádí praktické zkušenosti z práce s klienty a klientkami.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství CPRESS

Knižní tip

Trauma-informovaný přístup

Trauma-informovaný přístup

by Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí