Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
14.11.2019 Seminář "Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD" - -
14.11.2019 Seminář "Efektivní spolupráce mezi učitelem, AP a rodinou" PH-VISK Praha Praha 1
18.11.2019 Seminář "Právní předpisy pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.11.2019 - 20.11.2019 Seminář "Individ.plánování v nízkoprah. službách-děti a mládež" - -
19.11.2019 Seminář "Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
19.11.2019 Seminář "BOZ a právní problematika základních a středních škol" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.11.2019 Seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků" - -
19.11.2019 Konference "Děti, škola a násilí" Ministerstvo vnitra ČR Praha 7
19.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
20.11.2019 Konference "MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚV" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
21.11.2019 Seminář "Podpora žáka s PAS při vzdělávání" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2019 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverb. komunikace" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.11.2019 Seminář "Pedagogická diagnostika pro učitele" Pedagogická fakulta UK Praha Praha 1
22.11.2019 Seminář "Alternativní formy práce se třídou" - -
22.11.2019 Seminář "Jak komunikovat v problém. situacích s dítětem v MŠ" PH-VISK Praha Praha 1
23.11.2019 - 24.11.2019 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
25.11.2019 Semiář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole" - -
26.11.2019 Seminář "Šikana - identifikace a prevence" Jules a Jim, z.ú. Praha 2
26.11.2019 Konference "Podpůrná opatření v praxi" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
27.11.2019 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.11.2019 Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019 Lichtenštejnský palác Praha1
27.11.2019 Workshop "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem..." - -
27.11.2019 Diskusní setkání na podporu pedagogů v oblasti PPRCH Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
28.11.2019 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.11.2019 Seminář "Sociálně-patolog. jevy v zařízeních předšk. výchovy a vzdělávání" - -
28.11.2019 Konference DYSKORUNKA 2019 DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.11.2019 Seminář "Komunikace školy s rodiči" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
29.11.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových..." Nakladatelství Portál Praha 8
30.11.2019 - 01.12.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II" Prevalis Praha 5
02.12.2019 Seminář "Emoce předškolního dítěte,aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
02.12.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.12.2019 - 03.12.2019 Seminář "Hry s pohádkovými příběhy II." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.12.2019 Seminář "Asistent pedagoga u žáků s PPO" - -
03.12.2019 Seminář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM..." - -
03.12.2019 Seminář "Jak pracovat s dítětem s ADHD ve škol.prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.12.2019 Seminář "Nespecifické poruchy chování u dětí" ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE Praha 4
05.12.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů..." - -
06.12.2019 Seminář "Sociálně emoční učení" - -
06.12.2019 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psych. onemocněním..." PH-VISK Praha Praha 1
06.12.2019 Seminář "Žák s odlišnými životními podmínkami" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
09.12.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.12.2019 Seminář "Líný, nedbalý, neprospívá-psychologické aspekty motivace..." - -
09.12.2019 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
09.12.2019 Seminář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy" - -
10.12.2019 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.12.2019 Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy" - -
11.12.2019 - 12.12.2019 Seminář "Zvládání žáků s výchovnými problémy" - -
12.12.2019 Seminář "Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
13.12.2019 Seminář "Soc.práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.12.2019 Konference "Co to je ACE (Adverse Childhood Experience)?" Konferenční sál ČSVTS Praha 1
10.01.2020 - 11.01.2020 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
10.01.2020 - 11.01.2020 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
14.01.2020 Seminář "Autonomní třída–spolupráce učitele a žáků" - -
15.01.2020 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
16.01.2020 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
16.01.2020 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
17.01.2020 Seminář "Prevence syndromu vyhoření pro učitele" Pedagogická fakulta UK Praha Praha 1
20.01.2020 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
22.01.2020 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
23.01.2020 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.01.2020 Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu" - -
29.01.2020 Seminář "Pohybové a zájm. aktivity pro děti s SPU, ADHD..." - -
04.02.2020 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.02.2020 Seminář "Manipulace v jednání..." - -
15.02.2020 - 16.02.2020 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
04.03.2020 I. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
05.03.2020 - 06.03.2020 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
13.03.2020 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
24.03.2020 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových situacích" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
07.04.2020 II. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.04.2020 Seminář "Využití relax. technik při práci s dětmi zvláště s ADHD..", DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.05.2020 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
25.05.2020 III. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
26.05.2020 Seminář "Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
27.05.2020 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a...)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
27.05.2020 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a...)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín