Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
01.03.2018 - 24.05.2018 Cyklus přednášek O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII Psychiatrická nemocnice Bohnice-Divadlo Za plotem Praha 8
19.04.2018 - 20.04.2018 Konference "Specifické skupiny a drogy 2018" Palác Charitas Praha 2
25.04.2018 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
25.04.2018 Bezpečná škola pro všechny-celostátní konference Krajský úřad Brno Brno
26.04.2018 - 27.04.2018 10. Adiktologická konference Středočeského kraje: Nové a nelátkové závislosti Hotel LIONS Nesuchyně u Rakovníka
26.04.2018 Seminář "Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole" PH-VISK Praha Praha 1
26.04.2018 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol" PH-VISK Praha Praha 1
02.05.2018 - 04.05.2018 Seminář "Psychiatrické minimum" Fokus Praha Praha 8
10.05.2018 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.05.2018 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
10.05.2018 Bezpečná škola pro všechny-celostátní konference se zahraniční účastí v Praze MŠMT-budova C081 Praha 1
11.05.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.05.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
15.05.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
16.05.2018 "Inkluze v reálném životě školy - kazuistický seminář" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.05.2018 Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2018 Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
17.05.2018 Seminář "Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN,.." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.05.2018 Seminář "Školská legislativa pro školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.05.2018 Seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
21.05.2018 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2018 Seminář "Asertivní komunikace pro pedagogy" PH-VISK Praha Praha 1
22.05.2018 Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.05.2018 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.05.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.05.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.05.2018 - 29.05.2018 Workshop "S komiksem do hodiny" Skautský institut v Praze Praha 1
28.05.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" VOŠ JABOK Praha 2
29.05.2018 - 30.05.2018 Seminář Dítě v krizi „Společně pro radostné dětství …“ Interhotel Moskva Zlín
29.05.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 3: Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.05.2018 Seminář "Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.05.2018 Seminář "Stres v práci pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
31.05.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
01.06.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.06.2018 - 03.06.2018 4. Česká konference o stresu a vyhoření Hotel Olšanka Praha 3
04.06.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–záškoláctví Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.06.2018 - 06.06.2018 Seminář "Řešení školní šikany a kyberšikany I." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.06.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
08.06.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v ped. psych. poradnách–šikana a kyberšikana Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.06.2018 Seminář "New Addiction–nové závislosti nelátkového charakteru" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.06.2018 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.06.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-etnické minority" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.06.2018 - 22.06.2018 Konference Terénní a nízkoprahové programy 2018–SPOLUPRACUJEME Novotného lávka Praha 1
02.07.2018 - 04.07.2018 Letní škola prevence Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
26.09.2018 - 27.09.2018 Dny prevence Praha Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
13.11.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8