Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
23.01.2018 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
23.01.2018 Seminář "Bezpečné klima ve škole" Prevalis Praha 5
25.01.2018 Seminář "SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘÍPADOVÉ KONFERENCE" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.01.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.01.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
29.01.2018 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole" PH-VISK Praha Praha 1
30.01.2018 Seminář "Náročné situace ve školní třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
05.02.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence z pedagogicko-psychologických poraden–netolismus a ... Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.02.2018 Seminář "Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
06.02.2018 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.02.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.02.2018 Seminář "SLOVNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ JAKO SOUČÁST INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.02.2018 Seminář "Nové metody výuky o holocaustu" Budova MŠMT Praha 1
20.02.2018 Seminář "Speciální techniky při práci s mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.02.2018 Seminář "Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.02.2018 Kurz "Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.02.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
01.03.2018 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
02.03.2018 - 04.03.2018 Seminář "Výchova k respektu a toleranci" Hotel Benica Benešov
02.03.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
07.03.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.03.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 2: Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
08.03.2018 Seminář "Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.03.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.03.2018 Rozšiřující seminář ""Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské.. Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.04.2018 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
11.04.2018 Seminář "Komunikace s dospívajícími" PH-VISK Praha Praha 1
12.04.2018 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.04.2018 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.04.2018 Seminář "Strategie vyšetřování šikany I." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
17.04.2018 Konference "DÍTĚ V CENTRU POZORNOSTI 2018" Hotel Occidental Praha (dříve Barcelo) Praha 4
19.04.2018 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.04.2018 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
25.04.2018 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
10.05.2018 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.05.2018 Kazuistický seminář "Inkluze v reálném životě školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.05.2018 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
29.05.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 3: Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
31.05.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.06.2018 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5