Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
23.06.2019 - 30.06.2019 Kurz "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA-SIMPLE STEPS" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.08.2019 - 10.08.2019 Letní škola prevence Základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště
18.08.2019 - 24.08.2019 Prázdniny trochu jinak Rekreační a školící středisko Nesměř Nesměř u Velkého Meziříčí
20.08.2019 - 22.08.2019 Učitelské lázně - -
28.08.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů–syndrom vyhoření, týmová spolupráce..." - -
29.08.2019 Seminář "Obtížné situace v komunikaci s rodiči a vedení třídních schůzek" 4D Center Praha 10
03.09.2019 - 04.09.2019 Seminář "Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.09.2019 Vzdělávací program "Jsem začínající učitel/ka" - -
12.09.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
16.09.2019 Seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče" - -
19.09.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
19.09.2019 - 21.09.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
24.09.2019 Seminář "Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.09.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problém. chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.09.2019 Seminář "Dívej se, tvoř a povídej" Nakladatelství Portál Praha 8
27.09.2019 Seminář "Vedení rozhovoru s dítětem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.09.2019 - 01.10.2019 Dny prevence Praha - -
30.09.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Výcvik v motivačních rozhovorech" Diakonická akademie Praha 2
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
02.10.2019 Seminář "Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.10.2019 Seminář "Základy práce s hazardními hráči a jejich blízkými" - -
05.10.2019 - 06.10.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
05.10.2019 Seminář "Úvod do krizové intervence v kontextu soc. práce" - -
08.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.10.2019 Seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy" - -
09.10.2019 Seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci" - -
09.10.2019 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
14.10.2019 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.10.2019 Seminář "Šikana ve škole-praktické rady pro učitele" - -
14.10.2019 - 15.10.2019 Seminář "Práce s dětskou kresbou" - -
14.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
15.10.2019 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty,nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
17.10.2019 Konference "Základní škola v roce 2019/2020" - -
21.10.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
22.10.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
24.10.2019 Konference "Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
31.10.2019 - 01.11.2019 Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou" Fokus Praha Praha 8
01.11.2019 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v ped.-psych. poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.11.2019 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Hrajeme si s příběhem" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
07.11.2019 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
07.11.2019 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
08.11.2019 - 09.11.2019 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
08.11.2019 Seminář "Řešení drog. problematiky a testování drog v ped. praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
14.11.2019 Seminář "Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD" - -
18.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.11.2019 - 20.11.2019 Seminář "Individ.plánování v nízkoprah. službách-děti a mládež" - -
19.11.2019 Seminář "Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
27.11.2019 Workshop "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem..." - -
28.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových..." Nakladatelství Portál Praha 8
29.11.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2019 - 01.12.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II" Prevalis Praha 5
02.12.2019 Seminář "Emoce předškolního dítěte,aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
03.12.2019 Seminář "Asistent pedagoga u žáků s PPO" - -
09.12.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
09.12.2019 Seminář "Líný, nedbalý, neprospívá-psychologické aspekty motivace..." - -