Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
19.06.2018 Seminář "Psychospirituální krize" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
20.06.2018 Seminář "New Addiction–nové závislosti nelátkového charakteru" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.06.2018 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.06.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-etnické minority" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.06.2018 - 22.06.2018 Konference Terénní a nízkoprahové programy 2018–SPOLUPRACUJEME Novotného lávka Praha 1
21.06.2018 Seminář "Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.06.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.06.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.06.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.06.2018 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.06.2018 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
02.07.2018 - 04.07.2018 Letní škola prevence Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
16.08.2018 - 19.08.2018 "4x4 Metodický kurz zážitkové pedagogiky" - -
20.08.2018 - 22.08.2018 Třídenní seminář "Společné bourání bariér 2018" Hotel Rytířsko Rytířsko
04.09.2018 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.09.2018 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.09.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.09.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.09.2018 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
17.09.2018 Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.09.2018 Seminář "Vedení rozhovoru s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.09.2018 - 25.09.2018 Kurz motivačních rozhovorů Diakonická akademie Praha 2
26.09.2018 - 27.09.2018 Dny prevence Praha - -
03.10.2018 Seminář "Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
10.10.2018 Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
11.10.2018 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
15.10.2018 Seminář "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi-a jak na ně" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
16.10.2018 Seminář "Školní šikana a její řešení" ZŠ Táborská Praha 4
29.10.2018 - 30.10.2018 Seminář "Cesta k sobě-sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst" Fokus Praha Praha 8
30.10.2018 - 01.11.2018 Seminář "Emoční inteligence - úvodní kurz" Prevalis Praha 5
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží..." Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Čtyřdenní kurz "Mentoring a jeho využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
13.11.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
22.11.2018 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" Café Therapy Praha 1
26.11.2018 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
29.11.2018 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.12.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.12.2018 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín