Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
16.08.2018 - 19.08.2018 "4x4 Metodický kurz zážitkové pedagogiky" - -
20.08.2018 - 22.08.2018 Třídenní seminář "Společné bourání bariér 2018" Hotel Rytířsko Rytířsko
28.08.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.08.2018 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
29.08.2018 Seminář "Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.08.2018 Seminář "Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.08.2018 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
31.08.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
04.09.2018 - 05.09.2018 Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
04.09.2018 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.09.2018 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.09.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.09.2018 Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi III Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
11.09.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
12.09.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.09.2018 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.09.2018 Seminář "Dotační řízení v oblasti prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
17.09.2018 - 21.09.2018 PRO PSYCHOLOGY-Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
17.09.2018 - 21.09.2018 PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY-Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
17.09.2018 Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
19.09.2018 Seminář "Právo ve škole" ZŠ Táborská Praha 4
20.09.2018 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.09.2018 Seminář "Vedení rozhovoru s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.09.2018 - 25.09.2018 Kurz motivačních rozhovorů Diakonická akademie Praha 2
26.09.2018 - 27.09.2018 Dny prevence Praha - -
27.09.2018 Přednáška "Krizové situace výuky - PhDr. Jan Svoboda" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
01.10.2018 - 02.10.2018 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.10.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.10.2018 Seminář "Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.10.2018 Seminář "Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.10.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.10.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
09.10.2018 Seminář "New Addiction–nové závislosti nelátkového charakteru" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.10.2018 Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
11.10.2018 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.10.2018 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
15.10.2018 - 16.10.2018 Konference PPRCH 2018 - Vzdělávání v prevenci Magistrát hl. města Prahy Praha 1
15.10.2018 - 16.10.2018 Seminář "Syndrom CAN–definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.10.2018 Seminář "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi-a jak na ně" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
16.10.2018 Seminář "Školní šikana a její řešení" ZŠ Táborská Praha 4
18.10.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.10.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.10.2018 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.10.2018 Seminář "Triáda (asistent pedagoga-třídní učitel-rodič)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.10.2018 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
29.10.2018 - 30.10.2018 Seminář "Cesta k sobě-sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst" Fokus Praha Praha 8
30.10.2018 - 01.11.2018 Seminář "Emoční inteligence - úvodní kurz" Prevalis Praha 5
01.11.2018 Seminář "Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.11.2018 Základní kurz-řešení školní šikany a kyberšikany I. Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.11.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–šikana a kyberši Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží..." Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích II." - -
06.11.2018 Čtyřdenní kurz "Mentoring a jeho využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
13.11.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
14.11.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2018 Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2018 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.11.2018 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" Café Therapy Praha 1
26.11.2018 Seminář "Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
28.11.2018 - 29.11.2018 Reitox Academy na téma “Scaling-up prevention: Universal Prevention Curriculum” Lichtenštejnský palác Praha1
29.11.2018 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.12.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.12.2018 Kazuistický seminář "Inkluze v reálném životě školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.12.2018 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
07.03.2019 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín