Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
19.03.2019 - 20.03.2019 Konference "Bezpečnost škol a školských zařízení" Hotel LIONS Nesuchyně u Rakovníka
20.03.2019 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.03.2019 Seminář "Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.03.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
21.03.2019 - 22.03.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
21.03.2019 Seminář “Žákovskou na stůl! aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
22.03.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.03.2019 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
25.03.2019 Seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
27.03.2019 Workshop pro as. ped.–realizace podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování (ADHD) Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.03.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
28.03.2019 Seminář “Na tohohle si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
29.03.2019 Seminář "Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her" PH-VISK Praha Praha 1
30.03.2019 - 31.03.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II." Prevalis Praha 5
01.04.2019 Seminář "Dva kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
02.04.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.04.2019 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.04.2019 Seminář "Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.04.2019 - 06.04.2019 Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
04.04.2019 - 05.04.2019 Konference "Etika a drogy 2019" Palác Charitas Praha 2
04.04.2019 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.04.2019 Seminář “Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
04.04.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.04.2019 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.04.2019 Konference "Škola jako místo setkávání 2019" FF UK v Praze, Katedra psychologie Praha 1
08.04.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
08.04.2019 Seminář "Ventil metodika" Prevalis Praha 5
09.04.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.04.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.04.2019 Seminář "(Ne)bezpečnej svět a film" Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
10.04.2019 Respektovat a být respektován 2:Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich. DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Práce s rodinou dítěte umístěného v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.04.2019 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
11.04.2019 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–role učitele v současné škole" PH-VISK Praha Praha 1
11.04.2019 Seminář "Svět on-line – úvod do mediální výchovy" PH-VISK Praha Praha 1
12.04.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.04.2019 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagogických situací" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
17.04.2019 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
23.04.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí náročného povolání učitele" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
24.04.2019 Konference "ADHD 2019" Hotel DUO Praha 9
24.04.2019 Seminář "Bezpečně v kyberprostoru-riziková komunikace a ochrana před jejím působením" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
24.04.2019 Seminář "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
25.04.2019 Seminář "Podpora dítěte s dyspraxií ve vzdělávacím systému" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.04.2019 Seminář "Čtyři kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
27.04.2019 Seminář "Jsem začínající učitel/ka" - -
29.04.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.05.2019 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.05.2019 Vzdělávací program "Jsem začínající učitel/ka" - -
07.05.2019 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
09.05.2019 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
09.05.2019 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole" PH-VISK Praha Praha 1
11.05.2019 Seminář "Baví nás číst a hýbat světem" Skautský institut v Praze Praha 1
13.05.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
14.05.2019 Seminář "Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.05.2019 - 16.05.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
15.05.2019 Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.05.2019 Seminář "Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
17.05.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
17.05.2019 Seminář "Spolupráce učitele a asistenta pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
20.05.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
20.05.2019 - 21.05.2019 Seminář "S komiksem do hodiny" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.05.2019 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.05.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
22.05.2019 - 23.05.2019 Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou" Fokus Praha Praha 8
23.05.2019 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže II." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
27.05.2019 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí " Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
29.05.2019 - 30.05.2019 Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
30.05.2019 Respektovat a být respektován 3:Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětm DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
31.05.2019 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.06.2019 Workshop "Řešení konfliktů v třídních kolektivech" PH-VISK Praha Praha 1
06.06.2019 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.06.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.06.2019 - 07.06.2019 Seminář "Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti-možnosti pedagogické intervence" PH-VISK Praha Praha 1
12.06.2019 - 13.06.2019 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
13.06.2019 Seminář "Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM" - -
17.06.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" PH-VISK Praha Praha 1
18.06.2019 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.08.2019 - 10.08.2019 Letní škola prevence Základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště
18.08.2019 - 24.08.2019 Prázdniny trochu jinak Rekreační a školící středisko Nesměř Nesměř u Velkého Meziříčí
20.08.2019 - 22.08.2019 Učitelské lázně - -