Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
18.10.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.10.2018 Seminář "Pedagog v ohrožení-jak je možné účinně čelit projevům šikany" PH-VISK Praha Praha 1
19.10.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.10.2018 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.10.2018 Seminář "Vytváření ´Kruhu přátel´–podpora vrstevnických vztahů" Pedagogická fakulta UK Praha 1
23.10.2018 Seminář "Práce s pravidly třídy a Individuálním výchovným programem" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.10.2018 Seminář pro asistenty pedagoga–podpora žáků s ADHD, ADD Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.10.2018 - 25.10.2018 Seminář "Nové přístupy k dětem s problémovým chováním" Skautský institut v Praze Praha 1
25.10.2018 Seminář "Triáda (asistent pedagoga-třídní učitel-rodič)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.10.2018 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.10.2018 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
29.10.2018 - 30.10.2018 Seminář "Cesta k sobě-sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst" Fokus Praha Praha 8
30.10.2018 - 31.10.2018 Seminář "Základy práce s dítětem v krizi" Remedium Praha 3
30.10.2018 - 01.11.2018 Seminář "Emoční inteligence - úvodní kurz" Prevalis Praha 5
31.10.2018 Seminář "Prevence rizikového chování v prostředí ústavní výchovy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.11.2018 Seminář "Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.11.2018 Konference 2018: Bezpečí ve škole Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
01.11.2018 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–role učitele v současné škole" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
02.11.2018 Základní kurz-řešení školní šikany a kyberšikany I. Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
03.11.2018 Seminář "Jak víme, že to funguje?Aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.11.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–šikana a kyberši Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.11.2018 Seminář "Bezpečné klima na střední škole interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží..." Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích II." - -
06.11.2018 - 07.11.2018 Konference "1000 podob krizové intervence" Hotel Olšanka Praha 3
06.11.2018 Seminář "Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany" Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Čtyřdenní kurz "Mentoring a jeho využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
07.11.2018 Seminář "Šikana - identifikace a prevence" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.11.2018 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
08.11.2018 Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" PH-VISK Praha Praha 1
13.11.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.11.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
14.11.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2018 Seminář "Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2018 Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.11.2018 Seminář "Práce s heterogenní třídou" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.11.2018 Konference "S asistenty k lepší škole" DOX, Centrum současného umění Praha 7
21.11.2018 Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2018 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.11.2018 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" Café Therapy Praha 1
22.11.2018 Konference DYSKORUNKA aneb „škola (čtení) k žití“ Karlínské spektrum - DDM HMP Praha 8
23.11.2018 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.11.2018 Seminář "Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
27.11.2018 Seminář "Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzděl. potřeb v oblasti vztahových a adaptačních..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.11.2018 - 29.11.2018 Reitox Academy na téma “Scaling-up prevention: Universal Prevention Curriculum” Lichtenštejnský palác Praha1
28.11.2018 Seminář "Děti v kontextu domácího násilí" PH-VISK Praha Praha 1
29.11.2018 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
30.11.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2018 Seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.11.2018 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–individualizace výuky a výuka žáků se SVP" PH-VISK Praha Praha 1
04.12.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.12.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
05.12.2018 Kazuistický seminář "Inkluze v reálném životě školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.12.2018 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.12.2018 Seminář "Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu/školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.12.2018 Seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
11.01.2019 Seminář "Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy" PH-VISK Praha Praha 1
15.01.2019 Seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)" PH-VISK Praha Praha 1
24.01.2019 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
16.02.2019 - 17.02.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" - -
07.03.2019 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
19.03.2019 Respektovat a být respektován 1:Komunikace oprávněných požadavků DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.03.2019 - 31.03.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" - -
02.04.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.04.2019 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
10.04.2019 Respektovat a být respektován 2:Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich. DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
24.04.2019 Konference "ADHD 2019" Hotel DUO Praha 9
09.05.2019 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.05.2019 Respektovat a být respektován 3:Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětm DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín