Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
11.01.2019 Seminář "Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy" PH-VISK Praha Praha 1
12.01.2019 Seminář "Styly mladých" Prevalis Praha 5
13.01.2019 Seminář "Poruchy příjmu potravy" Prevalis Praha 5
15.01.2019 Seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)" PH-VISK Praha Praha 1
21.01.2019 - 25.01.2019 Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.01.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.01.2019 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-zaměření na romskou menšinu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.01.2019 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
25.01.2019 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.01.2019 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.02.2019 Seminář "Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.02.2019 - 17.02.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování I." Prevalis Praha 5
27.02.2019 Seminář "HYPO-Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
07.03.2019 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.03.2019 Seminář "Dítě jako oběť trestného činu" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
19.03.2019 Respektovat a být respektován 1:Komunikace oprávněných požadavků DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
19.03.2019 Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
20.03.2019 Seminář "Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
21.03.2019 - 22.03.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
25.03.2019 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
30.03.2019 - 31.03.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II." Prevalis Praha 5
01.04.2019 Seminář "Dva kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
02.04.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
04.04.2019 - 06.04.2019 Mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
04.04.2019 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
10.04.2019 Respektovat a být respektován 2:Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich. DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
24.04.2019 Konference "ADHD 2019" Hotel DUO Praha 9
25.04.2019 Seminář "Čtyři kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání Praha 1
27.04.2019 Seminář "Jsem začínající učitel/ka" - -
09.05.2019 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.05.2019 Respektovat a být respektován 3:Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětm DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.06.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín