Home Kam se obrátit
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Kam se obrátit
Internetové poradenství
Telefonické poradenství
Všechny strany

Internetové poradenství:
Jeho velkou výhodou je snadná dostupnost a případná anonymita. Internetové poradenství však nemůže nahrazovat a být stejně efektivní jako osobní kontakt s odborníkem.

 

Odkazy na vybrané internetové poradny dle zaměření:

 

1/ Výchovné problémy, záškoláctví, sexuální chování dospívajících atd. – projekt sdružení Linka bezpečí

Internetová poradna ZDE

 

2/ Výchovné, vztahové, sociální problémy, pomoc dospívajícím i jejich rodičům - projekt sdružení LATA

Internetová poradna ZDE

 

3/ Rizikové chování – projekt sdružení Prev-Centrum

Internetová poradna ZDE

 

4/ Nelegální návykové látky – projekt sdružení SANANIM

Internetová poradna ZDE

 

5/ Závislostní chování - projekt Kliniky adiktologie 1. LF UK

Internetová poradna ZDE

 

6/ Poruchy příjmu potravy - projekt E-clinic

Internetová poradna ZDE

 

7/ Šikana – projekt Minimalizace šikany

Internetová poradna ZDE

 

8/ ADHD – projekt Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Internetová poradna ZDE

 

9/ Bezpečnost na internetu – projekt E - bezpečí

Internetová poradna ZDE

 

10/ Právní aspekty drogové problematiky - projekt Asociace nestátních organizací

Internetová poradna ZDE