Stratégie prevencie detskej obezity

Stratégie prevencie detskej obezity

Vybíráme z odborného časopisu Online Journal of Primary and Preschool Education

Z Vol 2, No 1 (2018) upozorňujeme na článek Stratégie prevencie detskej obezity

Autor: Marek Krška

Obezita sa stáva jedným z najrozšírenejších problémov ohrozujúcich zdravý vývin detí v 21. storočia. Riešiť už vzniknutý problém je veľmi náročné na čas aj financie. Preto ideálnym spôsobom, ako toto ochorenie eliminovať, zostáva prevencia. Tá je veľmi efektívna, no musí byť vybudovaná na pevných základoch poznatkov a skúseností. Nasledujúci článok preto sumarizuje, ako treba pristupovať k budovaniu takýchto efektívnych prevenčných stratégií, akú podporu vyžadujú a čo by mali obsahovať, nakoľko problematika prevenčných stratégií je rovnako komplexná ako aj samotné ochorenie...