Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany

 

AT KONFERENCE 2018

Za téma konference je zvolena reforma adiktologické péče. Současně probíhající reforma psychiatrie přináší i změny do oboru adiktologie celý tento obor se může posunout a rozvinout. Aby případné změny byly přesnější a aby skutečně reprezentovaly celý multidisciplinární obor, je potřeba témata společně vydiskutovat. Proto budou preferovány příspěvky na konferenci se zaměřením na toto téma a na možnosti rozvoje oboru adiktologie.

Podrobné informace, program a přihlášení na stránkách konference ZDE

Cena Jaroslava Skály 2018
Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění v r. 2018.
Právo doporučovat mají všichni pracovníci oboru adiktologie. Doporučení jako upozornění na významný publikační počin mohou adresovat kterémukoliv členu Rady.
Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle vlastní volby.
Doporučovat a nominovat je možné:
a) knižní publikaci, vydanou v předchozím roce,
b) odborný časopisecký článek, vydaný v předchozím roce,
c) jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozím roce,
d) soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně v průběhu dvou a více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným autorským týmem;
e) jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele.

Nominace se přijímají do 15 .dubna 2018.

Více na stránkách SANANIM ZDE

Výstupy z Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

26. září se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Během národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech konzumace alkoholu dětmi i dospělými. Národní protidrogový koordinátor ČR Jindřich Vobořil představil opatření ke snížení negativních dopadů užívání alkoholu a zaměřil se na spojitost mezi konzumací alkoholu a domácím násilím, na kriminalitu a společenské náklady...

Více informací na stránkách drogy-info.cz ZDE

Výstupy z Národní konference Hazardní hraní v ČR 2017

3. října se v Praze v Lichtenštejnském paláci konala národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR.
V rámci národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech hazardního hraní v ČR. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil prezentoval negativní sociální dopady hazardního hraní a návrhy opatření. Na konferenci vystoupili, mimo předních odborníků v oboru adiktologie, také náměstek ministra financí Ondřej Závodský a náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády ÚV ČR Jan Kněžínek...

Více informací na stránkách drogy-info.cz ZDE

AT KONFERENCE 2017

AT konference 2017 proběhne ve dnech 4. - 8. 6. 2017 a to opět v prostorech Kongres hotelu Jezerka na Sečské přehradě. Letošní ročník se ponese v duchu "Zakázaných myšlenek v adiktologii".

Rádi bychom Vás upozornili, že byla spuštěna registrace účastníků a příspěvků. Upozorňujeme, že příspěvek přihlašuje vždy PRVNÍ autor, ostatní spoluautory prosíme o samostatnou registraci.

Termín pro přihlašování abstrakt na AT konferenci 2017 je 15. 1. 2017!
Termín pro přihlašování bez abstrakt na AT konference 2016 je 31. 5. 2017 (dále je registrace možná až na místě v dny konání konference).

Přihlašování na stránkách AT KONFERENCE ZDE

AT KONFERENCE 2016

Ve dnech 1.5.2016 - 5.5.2016 proběhla v prostorách Kongres hotelu Jezerka Seč AT konference 2016.

Program, evaluaci a prezentace z konference naleznete na stránkách at-konference.cz ZDE

CENA JAROSLAVA SKÁLY - Vyhlášení 2015

Cena Jaroslava Skály byla založena  v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (dále  o.s. SANANIM)  a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.
Cena byla udělována za roky 2000-2010, za rok  2011 a 2012 cena nebyla udělena. Nový status Ceny Jaroslava Skály vstoupil v platnost 1. ledna 2013 a podle něj byla cena vyhlášena a udělena za roky 2011-2012 a dále za rok 2014.
V souvislosti se změnou právní formy občanského sdružení SANANIM na SANANIM, zapsaný ústav, přechází členství v Radě Ceny Jaroslava Skály na skupinu zakladatelů a odbornou radu zapsaného ústavu SANANIM (personálně totožné s poslední správní radou občanského sdružení).

Výzva
1) Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2015.
2) Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.  
3) Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý člen o.s. SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.
4) Přihlašovat a navrhovat  je možné:
a/    odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2014,
b/    odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2014,  případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
c/    jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2014.
5) Přihlášky a návrhy  se přijímají do 1.května 2015 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Udělování Ceny Jaroslava Skály
1) Rada Ceny volí v tajném hlasování nositele Ceny ze seznamu přihlášených a navržených kandidátů.  
2) Rada může rozhodnout udělit druhé a třetí místo Ceny, případně čestné uznání, a to i v případě, že první  místo Ceny neudělí.
3) Cena a diplomy  budou předán představiteli Rady na výroční konferenci SNN v dubnu/květnu 2014 v Seči.

Adresa pro podávání návrhů a přihlášek:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
SANANIM, z.ú.
Ovčí Hájek  2549/64A
158 00 Praha 13
Mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Pracovní mobil pro informace: 731 249 809