Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany

 

Protidrogová politika: strategické dokumenty

 

Na stránkách Oddělení protidrogové prevence MHMP naleznete klíčové dokumenty protidrogové politky EU, ČR, MHMP:

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence-protidrogová prevence

 

Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018ke stažení ZDE

 

Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 -ke stažení ZDE

 

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 - ke stažení ZDE

 

Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 - ke stažení ZDE

 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 - ke stažení ZDE

 

Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem. Ke stažení ZDE

 

Mezinárodní standardy prevence užívání drog
Mezinárodní standardy prevence užívání drog. Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention, naleznete ke stažení na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ZDE

 

Deklarace Nové horizonty protidrogové politiky 2014 - Deklarace je výstupem setkání a diskuse nositelů rozhodovacích pravomocí a zástupců městských samospráv s pracovníky prevence, léčby, minimalizace rizik a prosazování zákona a se zástupci výzkumné obce z oblasti užívání návykových látek na konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky v středoevropských metropolích, jež proběhla ve dnech 25. - 26. 9. 2014 v hl. m. Praze.

Ke stažení ZDE