Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany

 

Protidrogová politika: strategické dokumenty

 

* Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 - ke stažení ZDE

 

* Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018ke stažení ZDE

 

* Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 - ke stažení ZDE

 

* Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 - ke stažení ZDE

 

* Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 - ke stažení ZDE

 

* Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 - ke stažení ZDE

 

* Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem. Ke stažení ZDE

 

* Publikace Evropské standardy kvality v oblasti prevence: stručný průvodce - Tuto verzi stručného průvodce k Evropským standardům kvality v oblasti protidrogové  prevence  připravili  Angelina  Brotherhoodová  a  Harry  R.  Sumnall  a financovalo ji centrum EMCDDA. Cílem  tohoto  průvodce  je  zpřístupnit  praktické  informace  ohledně  standardů kvality v oblasti protidrogové prevence. Zahrnuje popis osmi fází cyklu protidrogové prevence spolu se sebereflexivním kontrolním seznamem, který lze použít při plánování a implementaci aktivit v oblasti protidrogové prevence.

Elektronická verze publikace ke stažení na stránkách NÚV ZDE

 

* International Standards On Drug Use Prevention - UNODC/WHO (Updated Edition 3./2018) - standardy shrnují dostupné vědecké důkazy založené na přehledu nedávných přezkumů a popisují intervence a politiky, u kterých bylo zjištěno, že zlepšují výsledky prevence užívání drog.

Elektronická verze ke stažení na stránkách UNODC/WHO ZDE

 

* Deklarace Nové horizonty protidrogové politiky 2014 - Deklarace je výstupem setkání a diskuse nositelů rozhodovacích pravomocí a zástupců městských samospráv s pracovníky prevence, léčby, minimalizace rizik a prosazování zákona a se zástupci výzkumné obce z oblasti užívání návykových látek na konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky v středoevropských metropolích, jež proběhla ve dnech 25. - 26. 9. 2014 v hl. m. Praze.

Ke stažení ZDE

 

Na stránkách MHMP naleznete klíčové dokumenty protidrogové politky EU, ČR, MHMP:

Odbor sociálních věcí - protidrogová prevence