Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017, zveřejněná 7. 12. 2018, je v pořadí šestnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.

Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

 

 

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády.

Plná verze výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2018

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) zveřejnilo European Drug Report 2018.

Evropská zpráva o drogách 2018: Trendy a vývoj poskytuje aktuální přehled o problémech v oblasti drog a souvisejících intervencí v Evropě. Naše hlavní zpráva vychází z podrobného přezkumu evropských a národních dat, který umožňuje povšimnout si
vznikajících vzorců a problémů. V letošním roce ji na internetu doplňuje třicet národníchzpráv o drogách a zdroje obsahující celou řadu dat a grafik, což umožňuje získat přehled o situaci v jednotlivých zemích.

Plné znění zprávy (v češtině)  na stránkách EMCDDA ZDE

 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016

Zprávu vydalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI - SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY.

Plná verze zprávy na stránkách NMS ke stažení ZDE

 

Situace a trendy na české drogové scéně

Publikováno v odborném časopisu Psychiatrie (číslo 3/2017)

Autoři: Barbora Orlíková, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík (Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - ÚV ČR; Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha)

Plné znění článku naleznete na stránkách časopisu Psychiatrie ZDE

 

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016

Zprávu vydalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI - SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY v září 2017.

Plná verze zprávy na stránkách NMS ke stažení ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2017

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) zveřejnilo European Drug Report 2017. Zpráva obsahuje i údaje o situaci v České republice.

Zprávu European Drug Report 2017 a doprovodné materiály k ní si můžete stáhnout ze stránek Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost - EMCDDA. Tato souhrnná zpráva, popisující a srovnávající situaci v Evropě, je k dispozici ve 24 jazycích, včetně češtiny. Doplňujícími materiály jsou Statistický bulletin, zprávy o situaci v jednotlivých zemích (Country Reports) a přehledy podle drog (Perspectives on Drugs).
Situaci v České republice shrnuje Czech Republic, Country Drug Report 2017, která je k dispozici pouze v angličtině. Data se týkají roku 2015; byla poskytnuta českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015

Zpráva vydaná v r. 2016 je v pořadí patnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice.

Zpráva v plném znění na stránkách NMS ZDE

 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2015

Hlavní město Praha zveřejnilo na svých stránkách Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky za rok 2015.

Zpráva v plném znění na stránkách MHMP ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2016: Se změnami na drogových trzích se mění vzorce užívání a zdravotní rizika

PRAHA/LISABON, 31.05.2016 – Evropské monitorovací centrum pro drogy sleduje vývoj drogové situace v Evropě. V Evropské zprávě o drogách 2016 uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek. Zpráva upozorňuje na návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování a lokální epidemie HIV v souvislosti s injekčním užíváním stimulancií. Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou dlouhodobě velmi nízké.

Více informací na stránkách vláda.cz ZDE

Zpráva ke stažení na stránkách EMCDDA ZDE

 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2014

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením číslo 10/19 ze dne 5. 11. 2015 vzalo na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2014.

Zpráva v plném znění na stránkách MHMP ZDE

 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014

Zpráva vydaná v r. 2015 je v pořadí čtrnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Souhrn výroční zprávy byl vydán jako jedno z čísel časopisu Zaostřeno na drogy.

Více informací a plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2014 - trendy a vývoj

EMCDDA - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost dne 4.6.2015 vydalo Evropskou zprávu o drogách 2014.

Zpráva přináší přehled drogové problematiky v Evropě na nejvyšší úrovni. Zabývá se nabídkou drog, jejich užíváním, souvisejícími problémy v oblasti veřejného zdraví a rovněž protidrogovými politikami a opatřeními.

Zpráva je dostupná také v čeké verzi na stránkách EMCDDA ZDE