Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany


Vznik a rozvoj závislostí - rizikové versus protektivní faktory

Ohrožení vznikem závislosti je vždy dáno souhrou několika okolností. Okolnostem, které přispívají vzniku a příp. rozvoji nežádoucího chování říkáme rizikové faktory, okolnostem, které naopak vznik a rozvoj takového chování spíše brání a podporují zdravý životní styl, říkáme faktory projektivní. Rizikové a protektivní faktory nacházíme v oblasti osobnosti jedince, jeho rodinného prostředí, komunity, v níž žije (vč. školy) i jeho vrstevnické skupiny.

Za faktory předcházející riziku užívání návykových látek, tzv.protektivní faktory, lze považovat především:


*  dobré rodinné zázemí, bezpečné vazby
*  sebedůvěra jedince
*  schopnost kritického myšlení
*  dovednost odmítat

O protektivních faktorech obecně se více dočtete například na stránkách odrogach.cz.

Jak může protektivně působit rodina se dočtete na odrogach.cz v v této rubrice.

O tom jak může pozitivně působit na své žáky škola se dočtete na těchto stránkách ZDE

Podrobněji se tématu vzniku a rozvoje závislostí věnuje i článek Mgr. Veroniky Pánkové z Pražského centra primární prevence. Ke stažení ZDE

Důsledky, rizika užívání návykových látek


Vznik závislosti je jen jedním z možných rizik užívání návykových látek (NL). Užívání s sebou nese také ve fázi experimentu či jednorázového užití zdravotní rizika (liší se dle jednotlivých látek – podrobně např. na Prevcentrum.cz).

Specifikem užívání nelegálních návykových látek (NNL) je riziko střetu se zákonem (více na stránkách Právní poradny A.N.O.) Lidé užívající NNL získávají finance na tyto látky často nelegálním způsobem, nelegální je i nabízení návykové látky jiné osobě, jedinec pod vlivem NL se také sám snadněji stane obětí trestného činu. Zákaz držení a užívání NL bývá i součástí školního řádu. V souvislosti s užíváním NL je tedy riziko potíží ve škole jak při nedodržování školního řádu, tak pro časté absence (kvůli užívání NL, jejich dopadům, shánění financí atd.), ale i pro nezvládání učiva. S užíváním některých NNL je spojena i riziková aplikace (např. injekční aplikace), která s sebou nese specifická zdravotní rizika.

Jak poznat, že se něco děje

Známky intoxikace NL se liší dle jednotlivých látek, nicméně signály toho, že je něco v nepořádku bývají podobné:
*  výrazná změna ve stylu oblékání, často úpadek péče o zevnějšek, výrazné zhoršení kvality pleti
*  výrazný změna váhy, často hubnutí, výkyvy v chuti k jídlu či nechutenství
*  opadnutí dřívějších zájmů
*  radikální změna kamarádů
*  nápadné střídání nálad
*  zvýšená únava, spaní přes den
*  lhaní, krádeže, absence ve škole, propad ve školním výkonu
*  drogy jako časté téma rozhovorů
*  tajnůstkářství
*  nalezení „feťáckého nádobíčka“ (injekční stříkačky – inzulínky, lžičky, škrtidlo apod.) a dalších propriet (malé sáčky, psaníčka, krabičky, šlukovky…)

Potíž je ovšem v tom, že téměř veškeré výše zmíněné signály mohou být pouze doprovodnou známkou dospívání.
Podrobné informace školám a školským pracovníkům poskytuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (ke stažení ZDE), tématem se také obsáhle zabývá server o.s. SANANIM Odrogach.cz