Home Záškoláctví
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Záškoláctví
Podněty pro práci vychovatele
Organizace, informace
Všechny strany
  • zjistit důvody – vztah k vychovateli, dětem, vliv party vrstevníků, přetíženost apod.,
  • pokud je zapotřebí, snížit očekávání na výkon dítěte, rozložit učební zátěž,
  • častěji kontaktovat rodiče a domlouvat společný postup na osobních schůzkách,
  • pokud rodiče záškoláctví kryjí (což je trestný čin), domluvit se s lékařem a od rodičů vyžadovat omluvenky pouze na základě lékařského potvrzení.

 

Odstranění příčin může být dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných.  Každé dítě je jedinečná osobnost, která má své slabosti. Je nutné, abychom je pochopili a přizpůsobili svá očekávání a nároky.

 

Zdroj:

Martínek, Zdeněk: Agresivita a kriminalita školní mládeže, Praha: Grada, 2009

Kyriacou, Chris : Řešení výchovných problémů ve škole, Praha: Portál, 2005