Home Vzdělávání Specializační studia pro ŠMP Praha
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

1. Prev-Centrum, z.ú.

Specializační studium pro školní metodiky prevence 2016 – 2018

Vzdělávací program je zaměřen především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání samostatných možností řešení problematických situací apod. V metodách výuky je proto preferována kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.
Rozsah: 250 hodin
Termíny konání: listopad 2016 - červen 2018
Cena: 18 800 Kč
Cílová skupina:
Školní metodici primární prevence na ZŠ a SŠ, profesionálové zabývající se realizací programu primární prevence, osoby, jež v rámci své profese plánují tyto programy realizovat.

Mgr. Petra Rothbarthová

tel: 242 498 335, 776 619 505

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.prevcentrum.cz

Další informace včetně přihlášek ke stažení naleznete ZDE

 

 

2. PREVALIS 

Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů

Vzdělávací cíl:

Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Forma:

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví
ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Zahájení kurzu 17. - 19. listopadu 2015

Podrobné informace, termíny, přihlášení naleznete na stránkách PREVALIS ZDE

 

 

3. Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní  nemocnice v Praze

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Další informace v rubrice Nabídka 1. LFUK-Adiktologie

 

 

 

4. Život bez závislostí o.s., Praha

Logo_KVP_110pxRozsah: 250 hod., 2 roky. Jedenkrát ročně soustředění a třikrát ročně třídenní setkání, vždy po dohodě se skupinou.

Cena: 100,- za hodinu (tzn. 12 000,- ročně)

Studium (KVP – komplexní výcvik prevence) založeno na sebezkušenostní práci, rozborech otázek z praxe, tvorbě minimálního školního preventivního programu, sestavení a vedení preventivního týmu, dovednostech práce s problémovými dětmi, řešení krizových situací....

Poslední skupina KVP – G je otevřena i pro nové frekventanty. Nemusí se čekat na nový „běh. 


Život bez závislostí dále nabízí i pětiletý sebezkušenostní výcvik pro vedení třídních kolektivů a růstových skupin -  KVP

Kontakty:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

 

 

5. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

ImageHandler.ashxNázev programu: "Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů"

Studium je určeno současným nebo budoucím školním metodikům prevence rizikového chování.

 

Studium začíná v listopadu roku 2015 (3denním seminářem), od ledna pokračuje každé sudé úterý (od 8.30- 16.30hod.).
Přihlášky lze zasílat průběžně od března do konce září aktuálního roku – uchazeči budou přijímáni dle pořadí odeslaných přihlášek (bez účastnického poplatku – fakturu vystavujeme dodatečně, s domluveným datem  splatnosti).  
Přihlášky i podrobné informace získáte na webových stránkách poradny: www.ppppraha.cz  (sekce „Studium MP“).
Místo konání: v prostorách PPP (FRANCOUZSKÁ 56, 101 00 Praha 10), pouze úvodní seminář se koná v Podhradí.

 

Specializační studium 2015 - 2016_Podrobné informace

Specializační studium 2015 - 2016_Přihláška

 

Kontakty:

PhDr. Václava Masáková – ředitelka PPP

PaedDr. Lenka Marušková – koordinátor vzdělávání

tel: 267 997 015, 724 576 389

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: http://www.ppppraha.cz/