Home Vzdělávání Nabídka Do světa
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Programy Do světa z.s.

(Organizace vznikla ze sdružení o.s. Prevent)

www.dosveta.org

 

Terapie zážitkem - Dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem

Výcvik je zaměřený na oblast zážitku, psychoterapii a osobnostní rozvoj.  Probíhá ve 2 letech, v 8 setkáních a 364 hodinách. Obsahuje jak část sebezkušenostní, tak teoretickou a tréninkovou. Cílem je Prožít a Naučit se v této metodě pracovat. Výcvik rozvíjí kompetence účastníků (znalosti, postoje, dovednosti) v oblasti zážitkové pedagogiky, psychoterapie a osobnostního rozvoje.  
Program je unikátním spojením psychoterapeutické práce a práce v zážitkové pedagogice. Rozvíjí tělo, mysl i ducha účastníka, a uvádí v soulad jeho bio-psycho-socio-spirituální složku. Půjdeme hlouběji, než je běžné v rámci tzv. zážitkových kurzů.

Sebezkušenostní část je vedena metodami zážitkové pedagogiky, s využitím rozvojově orientované reflexe v terapeuticky vedených skupinách.

Teoretická a tréninková část je zaměřena na rozvoj znalostí, a dovedností v oblasti zážitkové pedagogiky, zážitkové terapie a konstruktivisticky na řešení zaměřené strategické terapie. Během tréninku bude důraz kladen na přenos do vlastní praxe.

Komu je výcvik určen:
* psychoterapeutům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, mentorům, koučům, lektorům zážitkové pedagogiky, sociálním pracovníkům
* studentům s aspirací na některou ze zmíněných profesí
* vedoucím skupin či jednotlivcům v léčebných a rozvojových skupinách
* lidem se zájmem o osobnostní rozvoj

Minimální věk je stanoven na 24 let. Výcviková skupina nebude větší než 16 lidí.

Co se naučím a získám:
* Nové pohledy a inspiraci pro vlastní osobnostní růst
* Metodiku jak pracovat se zážitkovými principy v rámci terapeutické pedagogické i sociální praxe
* Nástroje pro skupinovou a individuální praxi
* Akreditaci MŠMT

Termíny setkání pro rok 2017:

I. setkání :  15.10.2017 - 22.10.2017
II. setkání :  30.11.2017 - 3.12.2017
III. setkání :  26.1.2018 – 28.1.2018
IV. setkání :  
V.- VIII. setkání :  bude včas upřesněno

Místo konání: Jižní Čechy a Kokořínsko

Podrobné informace a přihlášení na stránkách DO SVĚTA z.s. ZDE

 

 

 


Organizace DO SVĚTA z.s. Vám nabízí akreditované kurzy primární prevence pro rok 2017:


"80" Středně pokročilý preventivní pracovník

- Nutný kurz pro samostatnou práci lektora PP (II.úroveň dle standardů
   kvality)
- Přehled v tématech primární prevence
- Nové metody
- Zaměřeno na praxi

Podrobné informace a přihlášení ZDE


"250" Pokročilý preventivní pracovník

- Navazuje a rozvíjí kurz "80" (III. úroveň dle standardů kvality -
   vedoucí pracovník)
- Prohloubení dosavadních znalostí
- Expertní znalosti pro práci v oblasti prevence
- Posílení praktických dovedností

Podrobné informace a přihlášení ZDE

 

Se svými dotazy se můžete obracet na pana Mgr. Štefana Schwarce,
tel.: 607 652 862 nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript