Home Vzdělávání Nabídka 1.LFUK-Adiktologie
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE - březen 2016

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Studium k výkonu specializované činnosti pro školní metodiky prevence 3 (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c), Akreditace MŠMT (DVPP): MSMT-27572/2015-1-785.
Studium je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.


PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O STUDIU
Specializační studium je založeno na nejnovějších poznatcích, jeho obsah vychází z úzké spolupráce výzkumníků i praktiků v oblasti
prevence a následuje aktuální trendy. V průběhu studia získáte jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti nezbytné k práci školního metodika prevence. Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.
Lektory vzdělávání jsou zkušení odborníci pohybující se dlouhodobě v oblasti prevence rizikového chování a působící na pracovištích nejrůznějšího typu (pedagogicko-psychologické poradny, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, státní správa).
Lektorský tým tvoří: PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Martanová, Ph.D., Mgr. Milan Černý, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., PhDr. Alena Petriščová, PhDr. Monika Nevoralová, Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská, Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Jaroslav Šejvl a další.

ZA KOLIK?
V roce 2016 je díky dotaci MŠMT cena studia 15.000 Kč.

KDE BUDE STUDIUM PROBÍHAT?
V prostorách Kliniky adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2).

JAK JE STUDIUM ORGANIZOVÁNO?
Studium bude probíhat od března 2016 do října 2017 vždy 1x měsíčně ve 2denních blocích (čtvrtek a pátek). Termíny pro 1. semestr: 31.3.+1.4., 28.+29.4., 19.+20.5. a 9. a 10.6.
Kurz zahrnuje obecnou část výuky: formou přednášek, workshopů; stáž ve specializovaném zařízení v rozsahu 16 hodin včetně supervize, konzultace závěrečné práce, ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu písemné práce. Pro úspěšné absolvování studia a získání osvědčení 1. lékařské fakulty je nutná prezence na minimálně 80 % teoretických lekcí a na 100 % stáží a také splnění závěrečné zkoušky (včetně obhajoby písemné práce).

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
Přihlašování je možné přes portál Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků ZDE

Tématické okruhy kurzu:
* Primární prevence v podmínkách školy & školní poradenské služby
* Teoretické zarámování primární prevence a vývoj v ČR i ve světě
* Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
* Standardy primární prevence & projektová činnost školy
* Systém primární prevence ve školství
* Školní třída, její vedení & diagnostika
* Komunikační techniky & prevence syndromu vyhoření
* Rodina a komunikace s rodiči & spolupráce s rodinou na poli prevence
* Monitorování a evaluace primární prevence v podmínkách školy
* Různé projevy rizikového chování & problémové chování
* Životní styl dospívajících

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.adiktologie.cz

 

 

 

 

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE - březen 2015

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

 

KDY OTEVÍRÁME?

Na jaře 2015, výuka bude probíhat vždy jednou za měsíc ve dvoudenních blocích (termíny pro 1. pololetí: 19.3.-20.3., 16.4.-17.4., (květen – bude upřesněno), 11.6.-12.6.,výuka probíhá obvykle mezi 8,30 a 17,00 hodin). Ukončení kurzu: říjen/listopad 2016.

 

ZA KOLIK?

Cena studia je 13500 Kč za celé studium. Částku za studium lze rozdělit do dvou částí. Pro bližší informace kontaktujte paní Svobodovou, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V případě, že se přihlásí dva účastníci dohromady, získají oba slevu na kurzovném 500 Kč.

Cena bude tedy 13 000 Kč. Platba za studium může být po domluvě opět rozdělena na 2 části.


Celkově je možné do kurzu přijmout 25 osob. Podrobnosti o kurzu  a přístup k přihlašování naleznete také zde:
http://www.acvz.cz/detail-vzdelavaci-akce/511-Specializacni-studium-pro-skolni-metodiky-prevence-2015

Důležité: Přihlášky nejsou po vyplnění automaticky potvrzovány. V případě, že by byl stav kurzu naplněn, budete informováni mailem. Přihlašování bude otevřeno do konce února a nebo do naplnění kapacity kurzu.

V případě dotazů je možné se obracet na koordinátorku studia prostřednictvím mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přihlašovat na Studium se mohou také absolventi bakalářského programu, nicméně funkci metodika prevence je možno vykonávat až po ukončení studia magisterského.

 

KDE BUDE STUDIUM PROBÍHAT?

Většina výuky probíhá v prostorách Kliniky adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2 anebo U Nemocnice 4, Praha 2).

 

JAK JE STUDIUM ORGANIZOVÁNO?

Studium je koncipováno především na praktické uchopení témat, z velké části je realizováno formou workshopů. Klade důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu. Studium zahrnuje mimo teoretické části, rovněž stáž v rozsahu 16 hodin, konzultace závěrečné písemné práce, ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu písemné práce.

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování  přes portál Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků ZDE

Další informace na stránkách Kliniky adiktologie ZDE

 

 

 

 

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE 2014

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence. Zahájení kurzů v březnu 2014, ukončení září/říjen 2015.

Termín pro ukončení podávání přihlášek prodloužen do 15.02.2014

 

Vzhledem k získané dotaci na Specializační studium pro školní metodiky prevence, se studium nabízí za výrazně nižší cenu 11.000 Kč (oproti původně avizovaným 18.500 Kč). Navíc, pokud se přihlásí 2 účastníci dohromady, bude kurz pro jednoho za cenu ve výši 10.500 Kč.

 

Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálních magisterských programech učitelských oborů a magisterských programech dalších oborů neučitelského zaměření, které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona. Je zaměřeno na poskytnutí teoretických informací z oblasti psychologie a rizikového chování a na praktické zvládání odborných dovedností, které jsou nezbytné pro práci školních metodiků prevence - práce s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování – s jednotlivcem i se skupinou, komunikace s žáky, vyhledávání žáků s rizikovým chováním, doporučování odborných intervencí pro jednotlivé žáky i celé třídy, spolupráce a doporučování se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.

 

Podrobné informace ke studiu ZDE

 

 

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE 2013

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 

Studium je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence. Zahájení kurzů v září 2013, ukončení jaro 2015.

Termín pro ukončení podávání přihlášek 29.8.2013

Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálních magisterských programech učitelských oborů a magisterských programech dalších oborů neučitelského zaměření, které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona. Je zaměřeno na poskytnutí teoretických informací z oblasti psychologie a rizikového chování a na praktické zvládání odborných dovedností, které jsou nezbytné pro práci školních metodiků prevence - práce s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování – s jednotlivcem i se skupinou, komunikace s žáky, vyhledávání žáků s rizikovým chováním, doporučování odborných intervencí pro jednotlivé žáky i celé třídy, spolupráce a doporučování se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.

 

Podrobné informace ke studiu a přihlášení ZDE